Fimo Perlen


Katsuki Perlen 4mm White

Katsuki Perlen 4mm White

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: White ..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Sunshine yellow

Katsuki Perlen 4mm Sunshine yellow

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Sunshine ..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Blazing orange

Katsuki Perlen 4mm Blazing orange

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Blazing o..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Neon light orange

Katsuki Perlen 4mm Neon light orange

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Neon ligh..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Tigerlilly coral pink

Katsuki Perlen 4mm Tigerlilly coral pink

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Tigerlill..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Pink

Katsuki Perlen 4mm Pink

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Pink I..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Neon pink

Katsuki Perlen 4mm Neon pink

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Neon pink..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Flame red

Katsuki Perlen 4mm Flame red

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Flame red..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Seashell pink

Katsuki Perlen 4mm Seashell pink

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Seashell ..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Vintage rose

Katsuki Perlen 4mm Vintage rose

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Vintage r..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Lavender purple

Katsuki Perlen 4mm Lavender purple

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Lavender ..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Provence lilac

Katsuki Perlen 4mm Provence lilac

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Provence ..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Sky blue

Katsuki Perlen 4mm Sky blue

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Sky blue ..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Bleached aqua blue

Katsuki Perlen 4mm Bleached aqua blue

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Bleached ..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Light viridian green

Katsuki Perlen 4mm Light viridian green

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Light vir..

€0,79

Katsuki Perlen 4mm Black

Katsuki Perlen 4mm Black

Katsuki Perlen   Grösse: ± 4 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Black ..

€0,79

Katsuki Perlen 6mm White

Katsuki Perlen 6mm White

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: White ..

€0,84

Katsuki Perlen 6mm Sunshine yellow

Katsuki Perlen 6mm Sunshine yellow

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Sunshine ..

€0,84

Katsuki Perlen 6mm Blazing orange

Katsuki Perlen 6mm Blazing orange

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Blazing o..

€0,84

Katsuki Perlen 6mm Neon orange

Katsuki Perlen 6mm Neon orange

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Neon oran..

€0,84

Katsuki Perlen 6mm Neon salmon pink

Katsuki Perlen 6mm Neon salmon pink

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Neon salm..

€0,84

Katsuki Perlen 6mm Pink

Katsuki Perlen 6mm Pink

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Pink I..

€0,84

Katsuki Perlen 6mm Neon pink

Katsuki Perlen 6mm Neon pink

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Neon pink..

€0,84

Katsuki Perlen 6mm Flame red

Katsuki Perlen 6mm Flame red

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Flame red..

€0,84

Katsuki Perlen 6mm Light seashell pink

Katsuki Perlen 6mm Light seashell pink

Katsuki Perlen   Grösse: ± 6 mm (Dicke: ca. 2 mm ) Reihloch: ± 2.0 mm Farbe: Light sea..

€0,84

Zeige 1 bis 25 von 69 (3 Seite(n))